LỜI HAY Ý ĐẸP


Diễn đàn: TIN HỌC VĂN PHÒNG

(Kinh nghiệm tin học văn phòng)

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. MS Offices   Bài cuối

  (MS Offices)

  1. (MS Word)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. (Thủ thuật - MS Excel)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. (MS Access)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. (MS Powerpoint)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 2. Âm Thanh - Hình Ảnh - Video   Bài cuối

  (Âm Thanh - Hình Ảnh - Video)

  1. (Xử lý âm thanh - Hình ảnh)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. (Xử lý video)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 3. Kinh Nghiệm Và Thủ Thuật Vi Tính   Bài cuối

  (Kinh nghiệm thủ thuật vi tính)

  1. (Kinh nghiệm & Thủ Thuật - Windows)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  2. (Phần mềm thông dụng - Windows)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. (Hệ điều hành Linux - Centos)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. (Hệ điều hành Mac OS)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Phần Mềm Bán Hàng Kiotviet   Bài cuối

  (Phần Mềm Kiotviet)

  1. (Kiotviet - Ngành thường (Bách hóa - Thời trang))

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
 5. Thiết Bị Bán Hàng - Kinh Nghiệm   Bài cuối

  (Thiết Bị Bán Hàng - Kinh Nghiệm)

  1. (KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ PHẦN CỨNG - TBBH)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. (Kỹ thuật & Kinh nghiệm - TBBH)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 4
  3. (Video - Giới thiệu thiết bị bán hàng - Công nghệ mới)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
 6. Phần Mềm Cuk Cuk FnB   Bài cuối

  (Phần Mềm Cuk Cuk FnB)

  1. (Kinh nghiệm vận hành Cuk Cuk FnB)

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2