Cách chỉnh sửa file hosts facebook 2022 trên Windows 10


Trong hệ thống mạng nội bộ ngang hàng Workgroup do Microsofts phát triển (Sử dụng 3 dãy địa chỉ IP Local), khi pc01 chia sẻ 1 file, đứng...