Cách chỉnh sửa file hosts facebook 2022 trên Windows 10


Trong hệ thống mạng nội bộ ngang hàng Workgroup do Microsofts phát triển (Sử dụng 3 dãy địa chỉ IP Local), khi pc01 chia sẻ 1 file, đứng tại pc02 muốn truy cập file đó... Thì pc02 sẽ nhờ dịch vụ Wins (của giao thức NetBios) phân giải tên của máy pc01 ra ip, sau đó pc02 sẽ truy cập tới ip đó lấy file... Thông thường trên các con routers wifi, đã tích hợp sẵn dịch vụ Wins trên nó
+Ví dụ đứng tại pc02 >> gõ: Win+R >> \\pc01\thumuc_pc01_dachiase
+Ví dụ đứng tại pc02 >> gõ: Win+R >> \\192.168.1.41\thumuc_pc01_dachiase

Hiện nay, hệ thống mạng nội bộ Microsofts đã nâng cấp từ dạng Workgroup chuyển sang dạng tên miền, sử dụng dịch vụ DNS (Domain Name Service - để phân giải Tên qua IP và IP qua Tên)
+Ví dụ đứng tại pc02 >> gõ: Win+R >> \\pc01.MayChuDC01.com\thumuc_pc01_dachiase
+Ví dụ đứng tại pc02 >> gõ: Win+R >> \\192.168.1.41\thumuc_pc01_dachiase

-Dãy IP Public toàn cầu.... Cũng sử dụng dịch vụ phân giải tên DNS (Domain Name Service - Được quản lý và cấu hình bởi các nhân viên nhà mạng internet ISP). Bạn không phải là nhân viên của họ, nên các Bạn không có quyền chỉnh sửa.

-Chỉ là suy nghĩ, không biết đúng hay sai... Giả sử ISP Mỹ, ngắt ISP của một quốc gia nào đó, ngắt ra khỏi hệ thống ISP toàn cầu... Điều gì sẽ xảy ra, hơm biết luôn

-Bạn biết rằng DNS phân giải tên miền ví dụ như www.thuanloinhat.com thành địa chỉ IP, chẳng hạn: 203.162.4.190, nhưng bạn có biết rằng có một tệp tin trên máy tính Windows 10 có thể ghi đè không? Nó được gọi là file hosts và cho phép người dùng ánh xạ các tên miền cụ thể cho một địa chỉ IP đã chọn. File hosts chỉ ảnh hưởng đến máy tính này (không làm ảnh hưởng đến các máy khác trong hệ thống mạng). Vì vậy, bạn có thể sử dụng tệp này để tạo URL tùy chỉnh cho các địa chỉ IP trên mạng của mình hoặc có thể sử dụng nó để chuyển hướng các trang web nhất định.


-Nếu chỉnh sửa file hosts bị sai, thì máy vi tính sẽ không thể truy cập Internet.
File này nằm ở đường dẫn c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

+Mở file này, với quyền admin
+Đưa xuống cuối file, chèn thêm đoạn phía dưới vào:

Nội dung file host facebook 2022, Phía dưới:


127.0.0.1 localhost


60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net
60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net
60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.131.63 static.ak.facebook.com
60.254.131.53 static.ak.facebook.com
60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net
60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net
60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net
60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net