SỬA LỖI NHẬP SỐ LẺ KHI ĐẶT MÓN TRÊN PHẦN MỀM CUK CUK


Mô tả:

-Trên Windows 10 64bit Bản LTSC 2018, thì không bị lỗi

-Trên Windows 10 Iot 64bit Bản LTSC 2021, bị lỗi:
+Khi nhân viên viên Thu Ngân muốn đặt món Thịt Dê Nướng 0.5 (Kg)
+Nhập bằng bàn phím số lượng 5 (Kg) thì được, nhưng nhập 0.5 (Kg) không được...
Nên tạm thời nhập liệu bằng giao diện đồ họa, kích chọn 0.5 (Kg)
-------
Lỗi này do phần mềm gõ Tiếng Việt Unikey gây ra....
+Unikey: Kiểm tra chính tả
+Unikey: Tự động khôi phục phím với từ sai
+Unikey: Khi chạy thiếu quyền Admin Local của Hệ điều hành Windows
-------

Hướng khắc phục:

+Sửa lại quyền chạy phần mềm UnikeyNT.exe , như sau: Quyền admin đối với tất cả tài khoản cục bộ Windows
+Tắt chức năng "Kiểm tra chính tả" của Unikey
+Tắt chức năng "Tự động khôi phục phím với từ sai" của Unikey


Chi tiết cách làm, các Bạn xem 9 bước sau:


-Thoát Unikey đang chạy, bằng cách:
Trên thanh taskbar của Windows, kích phải vào biểu tượng Unikey >> Kết thúc

-Mở cửa sổ chứa file C:\MISA JSC\CUKCUK\Unikey\UnikeyNT.exe
-Kích phải chuột vào file Unikey.exe >> Property >> Chọn Tab Compatibity >> Change setting for All Users >> Run this program as an administrator >> nhấn ok để lưu lại
-Sau đó, chạy lại Unikey, bằng cách:
+Mở cửa sổ chứa file C:\MISA JSC\CUKCUK\Unikey\UnikeyNT.exe
+Nhắp đúp chuột vào file UnikeyNT.exe (C:\MISA JSC\CUKCUK\Unikey\UnikeyNT.exe)


-Trên thanh taskbar của Windows, kích phải vào biểu tượng Unikey >> chọn mục "Bảng điều khiển" >> Nhấn nút "Mở rộng Bảng điều khiển"
+Tắt chức năng "Kiểm tra chính tả" của Unikey
+Tắt chức năng "Tự động khôi phục phím với từ sai" của Unikey
+Nhấn đóng để lưu cấu hình


Xong việc